ژئومرفولوژى کاربردی برای استفاده دانشجویان ارشد و دکترا منتشر شد...

کتاب مجموعه سوالات تشریحی ژئومرفولوژی کاربردی برای استفاده دانشجویان ارشد و دکترا منتشر شد...
سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بی‌کران او توفیق تالیف و تدوین کتاب  ژئومرفولوژی کاربردی حاصل آمد. از این رو در آغاز، کمترین ادب بندگی بجای آورده و یاد می‌کنیم آموزنده بی‌آموزگار را .

ژئومرفولوژی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی و از پایه های اساسی علوم جغرافیا است که با ایجاد پل و گذرگاهی با سایر رشته های علوم طبیعی و زمین پیوند خورده است .

 ژئومرفولوژی کاربردی پس از توصیف منطقی و ژنتیک پدیده ها و طبقه بندی موضوعات بر مبنای آن به تفسیر و توضیح علمی و منطقی آنها میپردازد. حالت ژنتیک پدیده ها یکی از مهمترین ویژگیهایی است که در ژئومرفولوژی نوین با اهمیت خاصی مورد توجه قرار میگیرد. جنبه کاربردی ژئومرفولوژی با همین خصوصیات ژنتیکی در ارتباط است، زیرا ژنتیک در ژئومرفولوژی، تدوین اصول و قواعد پیدایش اشکال مختلف ناهمواریها و شکل بندی و تحول بعدی آنها را به صورت منطقی و مستدل، امکان پذیر می سازد. تدوین این قواعد بر اساس تغییر پذیری اشکال زمین با آهنگ های متفاوت انجام می شود .کتابی که پیش رو دارید حاصل تلاشی مجدانه به منظور تدوین و تالیف دانسته ها و تجربیات نگارند گان است . این کتاب مطابق با آخرین یافته ها تالیف شده و مهم ترین هدف آن ارائه اطلاعات به علاقمندان است. نگارند گان تلاش ها و دلسوزی های پیشگامان ژئو مرفولوژی ایران را ارج نهاده و ضمن پاس داشت مقام آنان، انگیزه خود از تالیف کتاب نکات زیر میدانند؛


کتاب  مجموعه سوالات  ژئومرفولوژی کاربردی کوشیده است تا با رفع خلاء  های موجود در زمینه سوالات تشریحی به صورت طبقه بندی شده  مجموعه‌ای کامل از اطلاعات مرتبط با ارائه نکات مهم را در اختیار دانشجویان رشته‌های مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست ، عمران ،کشاورزی وجغرافیای طبیعی و دیگر علاقمندان قرار دهد.
همه ساله در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته منابع طبیعی ، محیط زیست ، عمران و جغرافیای طبیعی و کشاورزی در این زمینه سوالات متعددی ارائه می‌گردد. متاسفانه عدم دسترسی دانشجویان به مجموعه‌ای مدون، موجب شده است تا آنها در برخی موارد از پاسخ‌گویی به این سوالات بازمانند. لذا نگارند‌گان ، به ارائه نمونه سوالات چندین سال متوالی از آزمون‌های مختلف پرداخته‌اند تا دانشجویان عزیز پس از مطالعه سوالات تشریحی  کتاب، آموخته‌های خود را با سوالات کنکوری بیازمایند.

-کتاب ژئومرفولوژی کاربردی شامل دوبخش و 11 فصل به شرح ذیل می باشد.
ژئومرفولوژی 1

فصل اول: مشخصات زمین
فصل دوم: تغییر شکل پوسته و تشکیل پستی و بلندی‏ها
فصل سوم: سنگها و ناهمواری‏های حاصل از آن
فصل چهارم: سنگ‏های متبلور و ناهمواری های آن
فصل پنجم: سنگ‏های آتشفشانی و ناهمواری های آن
فصل ششم: ناهمواری های ساخت‏های ساده و مرکب
فصل هفتم: فرسایش

ژئومرفولوژی 2

فصل اول: ویژگی های آب و هوای بیابانی             
فصل دوم: ژئومرفولوژی مناطق خشک و بیابانی ایران
فصل سوم: فرسایش بادی و ناهمواریهای ماسه ای
فصل چهارم: شناخت منطقه برداشت یا منشأ یابی رسوبات بادی   
سوالات کنکور

تألیف: مهندس ریحانه مسعودی- دکترقاسم مرتضایی فریزهندی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
  شابک978-600-102-243-2
از آنجا که دانسته‌های بشری مرز نمی‌شناسند و دانش نگارند‌گان نیز بی‌تناسب با فرموده حکیم عمر خیام نیست که؛
هرگز دل من ز علم محروم نشد                          کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز                  معلومم شد که هیچ، معلوم نشد
لذا از دانشجویان عزیز، همکاران گرامی و خوانندگان محترم استدعا داریم که با رهنمودهای ارزشمند خود ما را در جهت رفع نقایص احتمالی یاری نمایند.
جهت دانشجویان تخفیف ویژه داده می شود
داخلی150- Office:+98-21-88241550دکترقاسم مرتضایی فریزهندی
Mobil: +98-912-3030114

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمودی

آیا در زمینه حفاظت خاک وآبخیزداری نیز کتاب برای دانشجویان تالیف می نمایید