# مدلweap

استفاده از مدل WEAP در مدیریت منابع آب، در استان چهارمحال بختیاری

     کاربری اراضی نتیجه روابط متقابل توان بالقوه سرزمین با پارامترهای اجتماعی- فرهنگی است. الگوهای موجود کاربری اراضی به دلیل تاثیر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 34 بازدید