# توسعه

کتاب مدیریت جامع حوزه های آبخیز توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید

برنامه ریزی مدیریت جامع آبخیز یک فرایند برنامه ریزی جامع مدیریت چند جانبه‌ است. تمام افرادی که در زمینة آبخیز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید