کتابهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری

 

سپاس و ستایش خداوند بلند مرتبه را که به لطف و عنایت بی‌کران او توفیق تالیف و تدوین کتاب های ذیل  حاصل آمد. از این رو در آغاز، کمترین ادب بندگی بجای آورده و یاد می‌کنیم آموزنده بی‌آموزگار را .پس از چاپ کتابهای مدیریت جامع حوزه های آبخیز با همراهی استاد ارجمند جناب آقای دکتر ساروی در سالهای 93 عرضه و سال 94 به چاپ دوم رسید و کتابهای ژئومرفولوژی کاربردی و هیدرولوژی کاربردی، اینک کتاب بهره برداری و توسعه پایدار حوزه های آبخیز جهت استفاده محققان و اندیشمندان ارجمند از انتشارات معتبر  Springier جهت بهره برداری و ارائه نظرات ارزشمند شما اندیشمندان ترجمه و توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی چاپ شده است معرفی می گردد. وبلاگ ذیل با عنوان توسعه پایدار منابع طبیعی در این ارتباط و سایر مطالب تخصصی اطلاعات جامع را ارائه نموده است:

http://mortezaii.persianblog.ir/

بهره‌برداری و توسعه پایدار حوزه‌های آبخیز(بخش سوم) ابزار پشتیبانی تصمیم گیری، مدل‌ها و مطالعات موردی

 توسعه پایدار حوزه‌های آبخیز ناشی از برنامه‌ریزی مدون در زمینه مدیریت جامع آبخیز است. برای این منظور، طرح‌ها باید در چارچوبی که تصویری از آبخیز، اصول، فرایندها، اهداف و نتایج مورد انتظار را نمایش دهد، توسعه یابد. به‌منظور اطمینان از پیشبرد فرایندها، باید تعریف مشخصی از مراحل اجرایی و شرح مفصل از نیازها که وابسته به مقررات و سیاست خاص و تمام آنچه که یک ضرورت است برای یک برنامه مدیریت جامع آبخیز ارائه شود. بنابراین کلید پذیرش مؤثر فرایند برنامه‌ریزی مدیریت جامع آبخیز، داشتن یک مقررات قوی در محل با حمایت دولت در تمام سطوح فرآیند است.

توسعه پایدار حوزه‌های آبخیز بیانگر این است که هیچ چیز به صورت انفرادی اتفاق نمی‌افتد و با روابط و استقلال درونی که وجود دارد، یک رویکرد جامع درون‌مداری برای ملاحظه عامل‌های مؤثر برمنابع آب در یک آبخیز باید به‌طور روشن توجه و درک شود. برای توسعه پایدار از طریق ایجاد تعادل توسعه ، حفاظت خاک، آب، پوشش گیاهی و جانوران موجود در آبخیز ضروری است.

توسعه پایدار حوزه‌های آبخیز تمام افراد ذینفع را با هم برای تصمیم‌گیری جمعی برای توسعه یک برنامه آبخیز که جامع‌نگری بوم‌شناختی را مطمئن سازد کنار هم جمع می‌کند.

کتاب فوق در نه فصل برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی، علاقمندان و محققان ارجمند همچنین مدیران دستگاههای اجرایی ترجمه شده است.

 1. مدل مشارکتی چند سطحی جهت تصمیم‌گیری سیستم هیدرولیکی منطقه‌ای
 2. ابزارهای حمایتی برای فرآیند تصمیم در آیین نامه آب
 3. مدل‌سازی کیفی آب جهت تامین سامانه پشتیبانی منبع ذخیره آبخیز
 4. استفاده از مدل‌سازی عددی در الگوی ایتالیایی مدیریت آبخیز
 5. استفاده از ماهی خاویاری(استروژن) بعنوان یک شاخص در توسعه پایدار حوزه‌های آبخیز رودخانه اورال
 6. مطالعه اکوسیستم لاگون (خفتاب) در دو مورد اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه
 7. بررسی لاگون‌های ساحلی در زمینه مدیریت منابع آب اسپانیا و اروپا
 8. چشم‌انداز تغییر اقلیم در اثر کاهش خشکی تالاب کرونیان
 9. بررسی رژیم معدنی آب و اکولوژیکی تالاب «کارا بغاز گل» ترکمنستان

 

 

مترجمان:

دکتر قاسم مرتضایی فریزهندی  دانشیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران

 دکتر رضا شهبازی  دکتری علوم مهندسی بیابانزدایی

 دکتر قباد رستمی‌زاد  دکتری علوم و مهندسی حفاظت خاک و ابخیزداری

انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران 1394

 

کتاب مدیریت جامع حوزه های آبخیز

مدیریت جامع آبخیز بیانگر این است که هیچ چیز به صورت انفرادی اتفاق نمی‌افتد و با روابط و استقلال درونی که وجود دارد، یک رویکرد جامع درون‌مداری برای ملاحظه عامل­های مؤثر منابع آب در یک آبخیز باید به­طور روشن توجه و درک شود. مدیریت جامع آبخیز برای توسعه پایدار (رویکرد کل‌گر)از طریق ایجاد تعادل توسعه با حفاظت زمین، آب، پوشش گیاهی و جانوران موجود در آبخیز ضروری است. مدیریت جامع حوزه آبخیز شامل راه حل­هایی است که عملکرد زیست بوم را دچار مشکل نمی­کند و تمام افراد ذینفع را با هم برای تصمیم­گیری جمعی برای توسعه یک برنامه آبخیز که جامع­نگری بوم­شناختی را مطمئن سازد کنار هم جمع می­کند. این کتاب در فصل به شرح زیر برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، علاقمندان و محققان ارجمند تالیف شده است:

فصل اول :مبانی و مفاهیم مدیریت جامع آبخیز 

  فصل دوم: نگرشی بر مدیریت سامانه ی  

فصل سوم: آبخیزداری، مسائل و مشکلات

فصل چهارم: مفهوم استفاده چندمنظوره در آبخیزداری

فصل پنجم برنامه ریزی و ارزیابی در آبخیزداری

فصل ششم: ارزیابی پایداری حوزه آبخیز

فصل هفتم: آبخیزداری با استفاده از برنامه ریزی خطی                                                         

فصل هشتم: کاربرد GIS در مدیریت جامع آبخیز 

فصل نهم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

 

                                                                                                     

                                                                                                      

 

تألیف: دکتر محسن محسنی ساروی- دکترقاسم مرتضایی فریزهندی

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

شابک-4-6694-03-964-978

چاپ: دوم - 1394

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 14000 تومان-360 صفحه

 

 

کتاب مجموعه سوالات تشریحی هیدرولوژی کاربردی

 • همه ساله در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته منابع طبیعی ، محیط زیست ، عمران و جغرافیای طبیعی و کشاورزی در این زمینه سوالات متعددی ارائه می‌گردد. متاسفانه عدم دسترسی دانشجویان به مجموعه‌ای مدون، موجب شده است تا آنها در برخی موارد از پاسخ‌گویی به این سوالات بازمانند. لذا نگارند‌گان ، به ارائه نمونه سوالات چندین سال متوالی از آزمون‌های مختلف پرداخته‌اند تا دانشجویان عزیز پس از مطالعه سوالات تشریحی  کتاب، آموخته‌های خود را با سوالات کنکوری بیازمایند.
 • -کتاب هیدرولوژی کاربردی شامل دوبخش و 12 فصل به شرح ذیل می باشد.
 • هیدرولوژی 1
 • فصل اول: مقدمه و تعریف               
 • فصل دوم: عوامل مهم هواشناسی در ارتباط با هیدرولوژی          
 • فصل سوم: تبخیر و تعرق
 • فصل چهارم: بارندگی      
 • فصل پنجم: بررسی داده‏های بارش
 • فصل ششم:اندازه گیری آب(هیدرومتری)             
 •  
 • هیدرولوژی 2
 • فصل اول: تجزیه و تحلیل آماری در هیدرولوژی    
 • فصل دوم: برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیل     
 • فصل سوم: هیدروگراف   
 • فصل چهارم: فیزیوگرافی حوزه           
 • فصل پنجم :کیفیت آب   
 • فصل ششم: بررسی حمل مواد با آب    
 • سوالات کنکور

تألیف: مهندس ریحانه مسعودی- دکترقاسم مرتضایی فریزهندی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

شابک978-600-102-242-5

چاپ: اول - 1390

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 3500 تومان-133 صفحه

 

 

کتاب مجموعه سوالات تشریحی ژئومرفولوژی کاربردی

 • همه ساله در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته منابع طبیعی ، محیط زیست ، عمران و جغرافیای طبیعی و کشاورزی در این زمینه سوالات متعددی ارائه می‌گردد. متاسفانه عدم دسترسی دانشجویان به مجموعه‌ای مدون، موجب شده است تا آنها در برخی موارد از پاسخ‌گویی به این سوالات بازمانند. لذا نگارند‌گان ، به ارائه نمونه سوالات چندین سال متوالی از آزمون‌های مختلف پرداخته‌اند تا دانشجویان عزیز پس از مطالعه سوالات تشریحی  کتاب، آموخته‌های خود را با سوالات کنکوری بیازمایند.

-کتاب ژئومرفولوژی کاربردی شامل دوبخش فرسایش آبی و بادی  و 11 فصل به شرح ذیل می باشد.

ژئومرفولوژی 1

فصل اول: مشخصات زمین

فصل دوم: تغییر شکل پوسته و تشکیل پستی و بلندی‏ها

فصل سوم: سنگها و ناهمواری‏های حاصل از آن

فصل چهارم: سنگ‏های متبلور و ناهمواری های آن

فصل پنجم: سنگ‏های آتشفشانی و ناهمواری های آن

فصل ششم: ناهمواری های ساخت‏های ساده و مرکب

فصل هفتم: فرسایش

ژئومرفولوژی 2

فصل اول: ویژگی های آب و هوای بیابانی             

فصل دوم: ژئومرفولوژی مناطق خشک و بیابانی ایران

فصل سوم: فرسایش بادی و ناهمواریهای ماسه ای

فصل چهارم: شناخت منطقه برداشت یا منشأ یابی رسوبات بادی   

سوالات کنکور

تألیف: مهندس ریحانه مسعودی- دکترقاسم مرتضایی فریزهندی

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

  شابک978-600-102-243-2

چاپ: اول - 1390

شمارگان: 1000 نسخه

قیمت: 4500 تومان-155 صفحه

 

 

/ 0 نظر / 91 بازدید