توسعه- محیط زیست

توسعه بهداشت و محیط زیست و همچنین توسعه اقتصادی- اجتماعی در سرتاسر جهان همواره با فراهم بودن آب میسر بوده است. هرچه آب بیشتر و کیفیت آن بهتر باشد، دامنه­ی این توسعه نیز وسیع تر و ارزنده تر خواهد بود. کیفیت آب با برخی از مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی آب تعریف می شود. به منظور شناخت وضعیت آب زیرزمینی و پدیده­هایی که بین آب و زمین وجود دارد شناسایی کیفی آب ضروری خواهد بود. تعیین مشخصات کیفی آب زیرزمینی از جمله ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی نشان خواهد داد که آب تا چه حد برای مصارف مورد نظر مناسب است. یکی از روش­های ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی استفاده از شاخص GWQI می­باشد که یک روش ترکیبی از مؤلفه‎های کیفی مختلف آب زیرزمینی است. شاخص­های کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) به روش­های مختلفی تعریف و محاسبه می­شوند. ولی در  همه­ی این روش­ها برآیند اثر مؤلفه­های مختلف کیفی آب در قالب یک عدد کلی که بیانگر کیفیت آب است ارائه می­شود. یکی از محاسن GWQI  انعطاف­پذیری آن در استفاده از مولفه­های موجود می‏باشد. به عبارت دیگر تعداد مولفه­های کیفی ورودی برای محاسبه GWQI متغیر است. با استفاده از این عدد و طبقه­بندی­های GWQI ، تصمیم‏گیری درباره کیفیت آب و قابلیت استفاده آن برای آشامیدن آسان و ساده است

/ 0 نظر / 29 بازدید